waiver

dokument som säger att en regel eller en skyldig­het inte ska tillämpas: fri­skrivning, ansvars­fri­­skriv­ning, undan­tag (från regel eller avgift); undan­tags­klausul, avgifts­befrielse, efter­gift. Ibland även: uppskov. Verbet to waive betyder bevilja undan­tag, ge dispens, ge uppskov. En hotel waiver är ett intyg om att man inte behöver betala för hotell­rummet (därför att någon annan gör det).

[juridik] [språktips] [ändrad 22 oktober 2017]