web cramming

ett slags bedrägeri: småföretag­are erbjuds gratis utrymme på webben under en prövotid, oftast 30 dagar. Efter prövo­tiden kräver bedrag­aren betal­ning även om företag­aren säger upp samarbetet. Ibland läggs avgiften på telefon­räkningen.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 25 augusti 2020]