webmaster

den som är ansvarig för skötseln av en webbplats. En webmaster brukar ansvara både för hanteringen av innehållet på webbplatsen och för det tekniska. Men webmaster är ingen strikt definierad arbetsuppgift, så det varierar mellan olika arbetsplatser. Webmastern kan, men behöver inte, vara ansvarig utgivare för webbplatsen. – På svenska också stavat webbmaster, ibland: webbmästare.

[webbpublicering] [yrken] [ändrad 26 mars 2018]