WHOIS++

en vidareutveckling av domän‑katalogen WHOIS. Utvecklades på 1990‑talet, men är inte längre i bruk.

[domäner] [nerlagt] [ändrad 21 maj 2018]