Wiper

arbetsnamn på ett skadeprogram som 2012 troddes vara spritt i västra Asien, men som i maj 2012 ännu inte hade påträffats. ”Wiper” tros vara orsaken till att hårddiskarna på ett antal datorer har raderats (”been wiped”). Under spaningarna efter ”Wiper” påträffades infiltrations­pro­gram­met Flame (be­tyd­else 3).

[skadeprogram]