wire speed

högsta överföringshastighet som hård­varan teoretiskt klarar i datakommunikation – till skillnad från den vanligt­vis betydligt lägre takt som man upp­når i praktisk drift. Den hastig­het som till­verkaren anger för nät­verks­utrustning brukar vara just wire speed.

[datakommunikation] [ändrad 22 juli 2018]