workaround

provisorium, omväg, kringgång, nödlösning tillfällig lösning på fel i ett program: i stället för att rätta till felaktig pro­gram­me­ring lägger man till program­kod som kring­går den fel­aktiga biten utan att ersätta den. En work­around brukar senare ersättas med en mer genom­arbetad lösning. Läs också om kludge.