WYGIWYS

what you get is what you see – beteckning på en form av det grafiska användargränssnittet som började komma runt 2005—2006: menyalternativen är enklare men mer kraftfulla. Man kan pröva olika lösningar genom att ”dra” musen över olika menyval. Resultaten av menyvalen visas då ett i taget på bildskärmen, men är inte permanenta. När man hittar den lösning man vill ha väljer man den. Kallas också för resultatorienterat användargränssnitt – användaren utgår från det önskade resultatet, inte från ett utgångsläge som hon förändrar steg för steg. – Namnet anspelar på WYSIWYG.

[förkortningar på W] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 6 januari 2018]