X.500

en standard för personkataloger på internet avsedd för digitala kataloger på företag, myndigheter och organisationer som vill att katalogerna ska vara sökbara via internet. LDAP är en tillämpning av X.500. Specifikationerna för X.500 har fastställts av Internationella teleunionen ITU och Internationella standardiseringsorganisationen ISO.

[internet] [standarder] [ändrad 24 december 2014]