XQuartz

ett utförande av X Window System, av­sett för macOS. Det ut­veck­las i macOS forge (länk), ett projekt utanför Apple. Apples egna system för grafik är Quartz. – Tidi­gare följde en version av X Window System, X11, med i det som då hette OS X för att man skulle kunna köra program som inte var direkt utvecklade för OS X. Det har upphört, men Apple stöder ut­veck­lingen av XQuartz. – Se xquartz.org.

[grafiskt användargränssnitt] [macos] [ändrad 22 maj 2020]