Quartz

Apples system för grafik. Det an­vänds i macOS och i iOS med flera. – Quartz är bland annat en fönsterhanterare och det system som renderar text och bilder för visning på bild­­skärmen. – Tidi­gare följde ett ut­fö­rande av X Window System, X11, med i OS X, som macOS hette då, för att man skulle kunna köra program som inte var direkt ut­veck­lade för OS X. Det har upphört, men läs om projektet XQuartz. – Se Apples webbsidor.

[grafik] [macos och ios] [ändrad 22 mars 2021]