Quartz

Apples system för grafik. Det an­vänds i macOS och i IOS. – Quartz är bland annat en fönster­hante­ra­re och det system som renderar text och bilder för visning på bild­­skärmen. – Tidi­gare följde ett ut­fö­rande av X Window System, X11, med i OS X, som macOS hette då, för att man skulle kunna köra program som inte var direkt ut­veck­lade för OS X. Det har upp­hört, men läs om pro­jektet XQuartz. – Mer i Wikipedia.

[grafik]