X Window System

kallas ofta X-Windows – en fönsterhanterare för Unix och andra system. – X Window System innehåller de grundläggande funktionerna i ett grafiskt användargränssnitt, det vill säga att det för­med­lar användarens inmatningar, klick och mus­rörelser till operativ­systemet och till de aktiva pro­grammen. Det ger däremot inte det grafiska användargränssnittet ett specifikt utseende: det får skötas av ope­ra­tiv­systemet. – X Window System utvecklades på 1980‑talet för att bli en fönsterhanterare som var oberoende av specifika operativsystem. Det användes inte bara på Unix, utan kunde också användas på OS/2† och VAX†. Det har också portats till Windows. – De flesta grafiska an­vändar­gräns­snitt för Linux bygger numera på X Window System. – Version 11 av X Window System är känd som X11. Den följde tidigare med i Apples Mac OS X (numera macOS) för att man skulle kunna köra program som inte var an­passade till Apples eget grafik­system, Quartz. I stället för X11 finns nu XQuartz som ett ut­fö­rande av X Window System för macOS. – X Window System sköts numera av X.Org Foundation (x.org). – Läs också om Mir.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 23 januari 2018]

Dagens ord: 2018-11-24