XRI

extensible resource identifier – en standard för identi­fiering som gör det möjligt för olika identifikationssystem att utbyta information; även: identifikation som har utformats enligt detta system. Identifikationen kan gälla personer, saker eller dokument. – Standarden utvecklades 2003 i ett pro­jekt inom Oasis, men version 2 av XRI avvisades 2008 av Oasis – läs mer i Wikipedia.

[förkortningar på X] [identifiering] [ändrad 30 januari 2019]