yard device

apparat i meterskala – digital apparat med bildskärm som är eller flera yards stor, till exempel en bildskärm som fyller en vägg. – Yard devices var en av klasserna i forskaren Mark Weisers indelning av datorer i inch devices, foot devices och yard devices.

[hårdvara] [ändrad 25 augusti 2017]

Dagens ord: 2017-08-25