yard device

apparat i meterskala – digital apparat med bildskärm som är eller flera yards (≈0,91 meter) stor, till exempel en bildskärm som hängs på en vägg. – Yard devices var en av klasserna i forskaren Mark Weisers† indelning av datorer i inch devices, foot devices och yard devices.

[hårdvara] [ändrad 24 april 2020]

Dagens ord: 2022-04-25