inch device

apparat i centimeterskala – digital apparat med bildskärm som är en eller flera tum stor, till exempel mobiltelefon eller handdator. Inch devices ingick i forskaren Mark Weisers† uppdelning av datorer i klasserna inch devices, foot devices och yard devices.)

[hårdvara] [ändrad 24 april 2020]