inch device

apparat i centimeterskala – digital apparat med bildskärm som är en eller flera tum stor, till exempel mobiltelefon eller handdator. Inch devices ingår i forskaren Mark Weisers uppdelning av datorer i klasserna inch devices, foot devices och yard devices.)

[hårdvara]