ytupplösning

mått på en bilds detaljrikedom, angett som antal bildpunkter per längdenhet. – Upplösningen mäts på en bildskärm eller på en utskrift på papper eller annat material. Längdenheten är ofta tum, men upplösningen kan naturligtvis anges relativt vilket längdmått som helst. Ytupplösning är den traditionella betydelsen av upplösning.

[upplösning] [ändrad 9 februari 2022]