zero-travel

noll slaglängd – om tangentbord: med tangenter som inte rör sig när man trycker på dem. – Uttrycket zero-travel används dock främst om sådana tangentbord som ger an­vänd­a­ren en illusion av att tangenten rör sig, trots att den inte gör det – så kallade haptiska tangentbord. – Alla virtuella tangentbord, till exempel de på smarta mobiler, har noll slag­längd. Men de brukar inte lämpa sig för längre texter, eftersom skribenten inte känner om fingrarna har träffat rätt. Därför måste skribenten vara upp­märk­sam både på tangentbordet (som dessutom ofta är litet) och på bild­skärmen. Haptiska tangentbord har däremot en inbyggd mekanism som på något sätt ger användarens fingertopp en bekräftelse på att den verk­ligen har träffat en virtuell tangent (och inte mellan två tangenter). De kan också bekräfta med ett klickljud. – Uttrycket zero-travel används främst i marknadsföring av haptiska tangentbord.

[användargränssnitt] [tangentbord] [virtuellt] [ändrad 26 september 2017]

Dagens ord: 2017-09-26