zero-travel

noll slaglängdom tangentbord: med tangenter som inte rör sig när man trycker på dem. – Uttrycket zero‑travel används dock främst om sådana tangentbord som ger användaren en illusion av att tangenten rör sig, trots att den inte gör det – så kallade haptiska tangentbord. – Alla virtuella tangentbord, till exempel de på smarta mobiler, har noll slaglängd. Men de brukar inte lämpa sig för längre texter, eftersom skribenten inte känner om fingrarna har träffat rätt och därför tröttnar snart: skribenten måste ju vara uppmärksam både på tangentbordet (som dessutom ofta är litet) och på bildskärmen. Haptiska tangentbord har däremot en inbyggd mekanism som på något sätt ger användaren en bekräftelse på att fingertoppen verkligen har träffat en virtuell tangent (och inte mellan två tangenter). De kan också bekräfta med ett klickljud. – Uttrycket zero‑travel används främst i marknadsföring av haptiska tangentbord.

[användargränssnitt] [tangentbord] [virtuellt] [ändrad 23 november 2022]

Dagens ord: 2022-06-26