Zinio

en tjänst som förmedlar tidningar för visning på bild­skärm. Tidningssidorna blir likadana som i den tryckta tidningen. Tjänsten är laglig och an­vändarna betalar för tidningarna. – Zinio har ett eget fil­format och kräver ett speciellt visnings­program, Zinio Reader. – Se zinio.com.

[publicering] [ändrad 20 maj 2020]