Visual Basic

(VB) – ett mycket spritt programspråk från Microsoft. – Visual Basic är baserat på Basic, men har grafiskt användargränssnitt. Det är utvecklat för att vara lätt att lära sig och att använda. Avsett att köras i Windows. – Namnet Visual Basic används om två språk:

  • – det ursprungliga Visual Basic, som lanserades 1991 och som 1998 kom i sin sista version, version 6;
  • Visual Basic .NET från 2003, avsett för programmeringsmiljön Dotnet. Visual Basic .NET kallas oftast bara för Visual Basic. Huruvida det rör sig om ett nytt programspråk eller om en vidareutveckling av gamla Visual Basic är omdiskuterat, men Microsoft betonar kontinuiteten genom att använda gemensam versionsnumrering. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[programspråk] [ändrad 6 juni 2017]