Eugene Goostman

en dialogrobot som i juni 2014 påstods ha klarat ett Turing­test. – Det innebar i detta fall att en tredje­del av domarna i en tävling trodde att de förde ett skrift­ligt samtal med en männi­ska av kött och blod när de i själva verket sam­talade med dialog­roboten. (En dialog­robot är ett program som körs i en vanlig dator – inte en robot som liknar en männi­ska.) – Dialogroboten utger sig för att vara en ukrainsk pojke vid namn ”Eugene Goost­man”. – Segern i täv­lingen, som ar­range­rades av uni­versi­tetet i Reading i England (länk), rönte inter­nation­ell upp­märk­sam­het, trots att flera pro­gram har klarat lik­nande test tidigare – in­klu­sive ”Eugene Goostman”, som bland annat flera gånger varit nära att få Loebner­priset. – Pro­gram­met fungerar enligt be­pröv­ade prin­ciper, och skiljer sig inte mycket från de äldsta dialog­pro­gram­men som Eliza. Det är rätt lätt att genom­skåda, vilket bland annat fram­gick av en artikel i Computer Sweden (länk). Även Ray Kurzweil under­kände ”Eugene Goost­man” (länk).

[ai] [fiktiva personer] [mjukvarurobotar] [ändrad 7 maj 2019]

Dagens ord: 2014-07-05