Sammet, Jean

(19282017) – amerikansk datavetare. – Jean Sammet var en av utvecklarna bakom Cobol. – Jean Sammet var utbildad matematiker. På 1950-talet var hon anställd på Sperry (numera del av Unisys) och utvecklade program för företagets första dator. 1958 anställdes hon på Sylvania Electric Products (se Wikipedia), och det var där som hon deltog i utvecklingen av Cobol. 19611991 var hon anställd på IBM. – Jean Sammet var ordförande i ACM 19741976. Hon fick 1989 utmärkelsen Ada Lovelace Award. – Även känd som Jean E Sammet.

[datorpionjärer] [27 mars 2023]

Motorola

ett amerikanskt telekomföretag, sedan 2011 delat i två: Motorola Solutions och Motorola Mobility:

  • – Motorola Solutions (länk) räknas som fort­sätt­ningen på det ursprungliga Motorola. Tillverkar utrust­ning för radiokommunikation åt polis, myndigheter och företag, trådlös utrustning för hemma­bruk samt utvecklar teknik för mobiltelefoner (men inte mobiltelefoner). Motorola Solutions köpte 2012 Psion†;
  • Motorola Mobility köptes i april 2012 av Google, som i januari 2014 sålde det vidare till Lenovo. Lenovo meddelade i januari 2016 att företaget skulle avveckla varumärket Motorola för mobiltelefoner, men ändrade sig 2017.

– Motor­ola grundades 1928, och har sedan dess tillverkat konsumentelektro­nik, datorer, pro­ces­sorer och mobiltelefoner. Motorolas proces­sorer för persondatorer var på 1980‑talet en jämbördig konkurrent till Intels processorer, och användes bland annat i Macintosh till mitten av 1990‑talet. Motor­ola var också med och utveck­lade processortypen PowerPC† tillsammans med Apple och IBM. 2004 knoppade Motorola av sin processortillverkning i företaget Freescale†. Motorola gör också anspråk på att ha visat upp den första bärbara mobiltelefonen 1973. På 1990‑talet var Motorola världens största tillverkare av mobiltelefoner.

[företag] [uppköpt] [ändrad 21 juni 2018]