minustecken

matematiskt tecken som markerar negativa tal, som i −1. – I engelsk typografi är minustecknet ett särskilt tecken, alltså inte samma tecken som bindestreck (divis) eller tankstreck. I tabellsättning är det (var det) nämligen viktigt att minustecknet tar lika mycket plats på bredden som andra tecken och siffror. I svensk typografi använder man tankstreck för minus. – På engelska: minus sign.

[matematik] [tecken] [ändrad 17 september 2018]