ctrl-o

”öppna” (open) – tangentkombination som öppnar en lista med filer som användaren kan välja ibland. Ctrl‑o kan också öppna ett objekt som man redan har markerat. – På Mac blir det ‑o.

[användargränssnitt] [ctrl] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]