ångra

(undo) – upphäva den senaste åtgärden eller ändringen i ett program. Man återgår till hur det var före ändringen. Görs med ctrl‑Z i Windows eller med ‑ZMac. En del program tillåter Ångra i flera steg (multiple undo).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 1 maj 2018]