ångra

(undo) – upphäva den senaste åtgärden eller ändringen i ett program. – Att ångra är att återgå till hur det var före ändringen – man backar ett steg. Görs med ctrl‑z i Windows eller med ‑zMac. En del program tillåter Ångra i flera steg (multiple undo). – Möjlighet att ångra har funnits i en del datorprogram sedan 1960‑talet. Benämningen undo och ctrl‑z infördes på 1970‑talet i en ordbehandlare från Xerox Parc. Apples Macintosh var först med att ha undo / ångra som en obligatorisk funktion i alla program. – Jämför med avbryt (cancel).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 24 maj 2022]

Dagens ord: 2023-05-27