ångra

(undo) – upphäva den senaste åtgärden eller ändringen i ett program. Man återgår till hur det var före ändringen – backar tillbaka ett steg i arbetet. Görs med ctrl‑Z i Windows eller med ‑ZMac. En del program tillåter Ångra i flera steg (multiple undo). – Jämför med avbryt (cancel).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 1 maj 2018]

Dagens ord: 2019-12-27