ångra

(undo) –– upphäva den senaste åtgärden eller ändringen i ett program. Man återgår till hur det var före ändringen. Görs med ctrl-Z i Windows eller med -Z på Mac. En del program tillåter Ångra i flera led (multiple undo).