markera

i grafiska användargränssnitt: att ange att man vill arbeta med något genom att peka och klicka på det. Man kan behöva dra pekaren över det område man vill markera genom att hålla ner tangenten Ctrl samtidigt som man drar pekaren från områdets ena ände till den andra. Markeringen visas på något sätt på bildskärmen, till exempel genom en färg. Det som man markerar kan vara ett eller flera ord i en text, en bild, del av en bild, en ljudfil eller ikoner för hela filer. Ibland räcker det med att man placerar pekaren på symbolen, men oftast behöver man klicka. Efter att man har markerat måste man vanligtvis klicka en gång till för att göra något med det som man har markerat, alternativt måste man välja ett alternativ från en meny. – På engelska: select.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 2 oktober 2018]