markera

(select) – i grafiska användargränssnitt: att ange att man vill arbeta med en eller flera filer genom att klicka på den symbol som står för filen/filerna, eller på filens/filernas namn. Ibland räcker det med att man placerar pekaren på symbolen, men oftast behöver man klicka. För att sedan verkligen göra något med filen – öppna den, starta programmet, skriva ut eller kasta i papperskorgen – måste man klicka en gång till, eller välja ett alternativ från en meny.