kolumn

i databaser: data av samma typ, till exempel ”kundnummer”, ”adress”. Traditionellt visas sådana data i kolumner, alltså lodrätt. På engelska: column. – Data som gäller samma objekt, till exempel samma person, visas traditionellt i rader (rows). – Se också kolumnorienterad.

[databaser] [ändrad 4 september 2018]