cmd

cmd-tangenten, kommandotangenten, cmd key, command key – tangent som finns på tangentbord för Mac­intosh. Den används i kombination med andra tecken på tangentbordet för att ge instruktioner (kort­kommandon) till datorn. – Macar brukar ha två kommandotangenter, en på varje sida av mellanslags­tangenten. De är markerade med texten cmd och tecknet , ibland med äpplet (). – De vanliga in­struk­tion­erna ⌘‑X, ⌘‑C, ⌘‑V och så vidare motsvarar ctrl‑X, ctrl‑C och ctrl‑V och så vidare i Windows. – Cmd‑tangenten fanns redan på datorn Apple II med början 1979, men tecknet kom 1984 med den första Macen. – Cmd-tangentens funktion är (förutom när det gäller ⌘‑X med flera) besläktad med den som Windows‑tangenten har på tangentbord för Windows. Tangenter av detta slag kallas ibland för metatangenter.

[tangentbord] [ändrad 29 november 2019]