cmd

cmd-tangenten, kommandotangenten, cmd key, command key – tangent som finns på tangentbord för Macintosh. – Cmd-tangenten används i kombination med andra tecken på tangentbordet för att ge instruktioner (kortkommandon) till datorn. – Macar brukar ha två kommandotangenter, en på varje sida av mellanslagstangenten. De är markerade med texten cmd eller command och tecknet , ibland med äpplet (). – De vanliga instruktionerna ⌘‑x, ⌘‑c, ⌘‑v och så vidare motsvarar ctrl‑x, ctrl‑c och ctrl‑v och så vidare i Windows. – Cmd‑tangenten fanns redan på datorn Apple II† med början 1979, men tecknet kom 1984 med den första Macen. Se också kommando. – Cmd‑tangentens funktion är (förutom när det gäller ⌘‑x med flera) besläktad med den som Windows‑tangenten har på tangentbord för Windows. Tangenter av detta slag kallas ibland för metatangenter.

[tangentbord] [ändrad 4 februari 2023]