web ranger

  1. – ”webbvaktare” – ung person som deltar i Googles satsning på att befrämja digital läskunnighet bland barn och ungdomar. Alltså förmågan att utvärdera det som publiceras på internet med omdöme. Google anordnar en årlig tävling för web rangers. Satsningen är populär i Indien. – Se Googles webbsidor;
  2. Webrangers – en webbsajt för ungdomar, publicerad av de amerikanska nationalparkerna, se nps.gov/webrangers.

[källkritik] [ändrad 26 april 2019]

Dagens ord: 2016-12-23