web ranger

  1. – ”webbvaktare” – ung person som deltar i Googles satsning på att befrämja digital läskunnighet bland barn och ungdomar. Alltså förmågan att med omdöme utvärdera det som publiceras på internet. Google anordnar en årlig tävling för web rangers. Satsningen är populär i Indien. – Se Googles webbsidor (från 2019);
  2. Webrangers – en webbsajt för ungdomar, publicerad av de amerikanska nationalparkerna, se nps.gov/kids.

[källkritik] [ändrad 4 januari 2020]

Dagens ord: 2016-12-23