digital literacy

digital läskunnighet, digital kompetens; digital literacitet – förmåga att hitta, utvärdera och förstå sådant som publiceras på internet. – Uttrycket digital literacy används ofta om barns och ungdomars förmåga att genomskåda bluffar, rykten och desinformation på internet. – Se också web ranger och data literacy.

[källkritik] [ändrad 27 mars 2022]