digital literacy

digital läskunnighet – förmåga att hitta, utvärdera och förstå sådant som publiceras på internet. Uttrycket används ofta om barns och ungdomars förmåga att genomskåda bluffar, rykten och desinformation på internet. – Se också web ranger.

[källkritik] [ändrad 12 december 2017]