Aadhaar

indiskt personnummer, knutet till en databas på nätet med bland annat bio­met­risk information. Numren är tolvsiffriga och delas ut slumpmässigt – de inne­håller alltså ingen information om inne­hav­arna. Alla som är bosatta i Indien kan få ett Aadhaar utan kostnad. Över 1,7 miljarder personer hade skaf­fat Aadhaar i juli 2017. Indiens högsta domstol har slagit fast att ingen får åläggas att skaffa Aadhaar eller vägras rät­tig­heter eller förmåner för att han eller hon saknar Aadhaar. – Aadhaar ingår i en stor satsning på digitalisering av Indien. Det används för auten­ti­ser­ing och för betalningar samt för att försvåra användning av falska eller dubbla identiteter. För att få ett Aadhaar-nummer måste man lämna tio finger­avtryck och två irisfotografier samt demografiska uppgifter. Sys­temet är utformat för att ingen ska kunna skaffa två Aadhaar. – Aadhaar är ett ord på hindi och betyder ’bas’, ’grund’. – Aadhaar administreras av Unique identification authority of India, UIDAI, se denna länk.

[identifiering] [6 augusti 2017]

Dagens ord: 2017-09-01