Aadhaar

indiskt personnummer, knutet till en databas på nätet med bland annat biometrisk information. Numren är tolvsiffriga och delas ut slumpmässigt – de innehåller alltså ingen information om innehavarna. Alla som är bosatta i Indien kan få ett Aadhaar utan avgift. Över 1,2 miljarder personer hade skaffat Aadhaar i september 2019. Indiens högsta domstol har slagit fast att ingen får åläggas att skaffa Aadhaar eller vägras rättigheter eller förmåner för att han eller hon saknar Aadhaar. – Aadhaar ingår i en stor satsning på digitalisering av Indien. Det används för autentiser­ing och för betalningar samt för att försvåra användning av falska eller dubbla identiteter. För att få ett Aadhaar-nummer måste man lämna tio fingeravtryck och två irisfotografier samt demografiska uppgifter. Systemet är utformat för att ingen ska kunna skaffa två Aadhaar. – Aadhaar är ett ord på hindi och betyder bas, grund. – Aadhaar administreras av Unique identification authority of India, UIDAI, se uidai.gov.in (kan vara långsam).

[identifiering] [ändrad 16 september 2020]

Dagens ord: 2017-09-01