virtuellt privat nätverk

  1. (VPN) –utvidgning av ett lokalt nätverk genom att användare kan ansluta sig till nätverket på distans genom en krypterad förbindelse på internet. Förbindelsen kallas för tunnel. Krypteringen skyddar kommunikationen mot avläsning. – Tjänster för VPN ger resande och distansarbetande personal möjlighet att ansluta sig till företagets nät från hemmet eller från hotellrum. Allt som brukar krävas är ett speciellt klientprogram och inloggning. I en VPN‑tjänst brukar ingå tekniker som ser till att meddelandena kommer fram och är kompletta. – Att använda VPN blir billigare och enklare för organisationen än att bygga och driva motsvarande fysiska nät i egen regi. – Nätverket kallas för virtuellt därför att det verkar vara, och beter sig som, ett privat nätverk, men i själva verket är en tjänst på internet;
  2. – samma teknik använd som tjänst för anonym och ospårbar surfning på internet. – Se anonymiseringstjänst.

 – På engelska: virtual private network. – Se också VPLS (virtual private LAN service) och VPN-tunnel.

[it-säkerhet] [nätverk] [virtuellt] [ändrad 21 april 2018]

Dagens ord: 2018-04-22