Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

(CDC) – en amerikansk hackar‑grupp som verkar för frihet på nätet. – Cult of the dead cow bildades 1984, och dess storhetstid var på 1990-talet. Gruppen kan ses som föregångare till Anonymous, men CDC:s medlemmar är inte anonyma. – Cult of the dead cow var först några löst sammanhållna BBS:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fortfarande, Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elektronisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk (kräver inloggning). – En av medlemmarna, Jesse Dryden (”Drunkfux”) ordnade 1990 den första hackar‑konferensen som var öppen för utomstående, Hohocon†. CDC uppfann också stavningen 31337 för elite, se leet. CDC gör anspråk på att ha myntat ordet hacktivism och har, eller hade, undergruppen Hacktivismo (se Wikipedia), som tycks vara nerlagd. Insatsgruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora likheter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Scientologikyrkan och mot Googles anpasslighet gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och programmet NBName som genom­för distribuerade överbelastningsattacker samt program för hemlig kommunikation. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också anspråk på att ha ha smittat USA:s förre president Ronald Reagan med alzheimers. – Organisatoriskt lyder Cult of the dead cow under moderorganisationen CDC Communications tillsammans med Hacktivismo och Ninja strike force. Verksamheten tycks ha tynat av, och några av de ursprungliga ledande medlemmarna har gått vidare till jobb i stat och storföretag. – Se cultdeadcow.com. – I mars 2019 blev det känt att den sedermera avhoppade demokratiska presidentkandidaten Beto O’Rourke var med i Cult of the dead cow på 1980‑talet. – 2019 kom Joseph Menns (länk) bok Cult of the dead cow: how the original hacking supergroup might just save the world (länk).

[aktivister] [hackare] [ändrad 8 augusti 2021]

Cepheus

ett avancerat program för poker. – Cepheus anses praktiskt taget oslagbart i heads up limit hold’em med två spelare, vilket visserligen är en av de enkla­re formerna av poker. Programmet räknas som ett framsteg inom forskningen om artificiell intelligens, och beskrevs därför 2015 i en artikel i tidskriften Science (länk). – Cepheus har utvecklats av Michael Bowling (länk) och hans medarbetare vid universitetet i Alberta i Kanada. Programmet består av tolv terabyte data. – Du kan spela mot Cepheus på universitetets webbsidor (länk). – Namnet: Cepheus är en stjärn­bild. Den är uppkallad efter Kefeus, som i grekisk mytologi var kung av Aetiopien (nuvarande Nubien); faktiskt två kungar, farfar och sonson.

[ai] [spel] [ändrad 4 juli 2019]

blottarkultur

(peep culture)exhibitionistkulturen, synlig­hets­kulturen, kik­kulturen – beteckning på en framväxande livs­stil där människor fri­villigt lägger ut information som tidigare har an­setts privat. – Exempel är deltagande i doku­såpor samt information, bilder och video som läggs ut i sociala medier. – Blottar­kulturen om­fattar både de som lägger ut in­formationen om sig själva och de som tittar på. – Det engelska uttrycket peep culture har populariserats av den kanadensiska journalisten Hal Niedzviecki på bloggen The Peep Diaries, numera stängd, samt i en bok från 2001 (länk) och en tv‑doku­men­tär med samma namn. – Se också cyberdisinhibition, digital dirt, digital hang­over, digital tatuering, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätten att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [personlig integritet] [socialt] [trender] [ändrad 22 december 2019]

Five eyes

hemligt samarbete mellan USA, Stor­bri­tan­nien, Kanada, Austra­lien och Nya Zeeland om övervakning och avlyssning av tele- och data­kommu­nikation. Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. Det har enligt hans uppgifter pågått sedan 1950‑talet. Det finns också minst två andra samarbeten med fler inblandade länder: Nine eyes och Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 3 september 2019]

Fourteen eyes

ett hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och datakommu­nikation mellan USA, Storbritannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 4 november 2013]

Nine eyes

ett tidigare hemligt samarbete om avlyssning och övervakning av tele- och datakommunikation mellan USA, Stor­­bri­tan­nien och sju andra länder. Förutom de fem länderna i gruppen Five eyes (USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland) ingår Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge. – Samarbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige, samt Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 26 september 2020]

isoHunt

en tjänst för fil­delning med BitTorrent-teknik. Den har lagts ner och återuppstått som en ny tjänst med samma namn. – iso­Hunt grundades 2003 av kanadensaren Gary Fung (se Twitter). Det drev då en sökmotor för BitTorrent‑filer. Det blev en av de största sajterna för BitTorrent. – isoHunt beskylldes snart av underhållningsföretag för intrång i upp­hovs­rätten. Det ledde till tillfällig ner­läggning 2007, och 2010 till ett kort­varigt försök att gå underhållningsföre­tagen till mötes. I oktober 2013 gjorde iso­Hunt och Gary Fung upp med under­hållnings­före­tagen om att sökmotorn (inte före­taget) skulle läggas ner. Dess­utom skulle isoHunt betala 110 miljoner dollar i skade­stånd för intrång i upphovs­rätten. – Se artikel om nerläggningen i tidningen Variety (länk). – Den nuvarande sajten (2018) med namnet IsoHunt (isohunts.to) uppges inte ha något med det ursprungliga isoHunt att göra. – Det nya IsoHunt har bland annat återpublicerat Pirate Bays index efter att Pirate Bay stängdes i december 2014. När Pirate Bay hade stängts återuppstod sajten efter några dagar i IsoHunts regi som Old Pirate Bay. Några dagar senare öppnade det nya IsoHunt, eller personerna bakom det nya IsoHunt, en webbsajt till, Open Bay, som inte bara har Pirate Bays material, utan också publicerar källkoden till Pirate Bay för nerladdning för alla som vill starta eget.– Namnet: Syftar på facktermen iso-avbild.

[fildelning] [företag] [upphovsrätt] [ändrad 18 augusti 2022]

Echelon

en signal­spanings­organisation som drivs av USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det påstås att Echelon avlyssnar, eller kan avlyssna, all radio-, tele- och datakommunikation över Atlanten och i stora delar av världen, även privata meddelanden. Det påstås också att systemet används för företagsspionage för att gynna i synner­het amerikanska företag gentemot icke‑amerikanska konkurrenter. – EU har publicerat en kritisk rapport om Echelon, se här (från 2001). – Mer i Wikipedia. – Uttal: Echelon kan uttalas på två sätt på engelska: med engelskt sh‑ljud eller med tsch‑ljud.

[underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 14 november 2019]

BlackBerry

BlackBerry, modell Bold 9900, med det karakterist­iska mekaniska tangentbordet.

varumärke för en avvecklad serie mobiltelefoner från företaget med samma namn, utformade för säker mobil hantering av e‑post. – BlackBerry‑telefoner hade fram till 2013 ett speciellt operativsystem, BlackBerry OS, inbyggda små mekaniska tangentbord och de kommuni­cerade, när det gällde e‑post, mot speciella servrar, BlackBerry enterprise servers. De kunde också användas som vanliga mobiltele­foner. Modellen BlackBerry Classic, med det mekaniska tangentbordet, fanns kvar till 2016 då den avvecklades. – Mobiltelefonerna tillverkades från december 2016 till augusti 2020 av kinesiska TCL. I januari 2022 lades de speciella tjänsterna för BlackBerry‑telefoner ner, vilket innebär att de inte längre fungerar på ett säkert sätt (se blackberry.com…). – BlackBerry har varit mycket vanlig i Nordamerika, särskilt som tjänstetele­fon, men blev inte lika spridd i Europa. – Den första BlackBerryn kom 1999. En surfplatta, BlackBerry PlayBook kom 2011. Den hade ett nytt operativsystem, BlackBerry Tablet OS, som byggde på ett annat operativsystem, QNX. En BlackBerry med pekskärm, Z10, kom i januari 2013. – I september 2014 visade företaget upp BlackBerry Passport, som var en nyskapande konstruktion. Den såg ut som en liten surfplatta, men hade ett treradigt mekaniskt tangentbord som dessutom var beröringskänsligt som helhet, precis som bildskärmen. BlackBerry Passport sålde de första veckorna så bra att BlackBerry inte kunde möta efterfrågan. – BlackBerry kallades också för Crack­berry, eftersom telefonerna ansågs vanebildande. – Se blackberry.com. – Det kanadensiska företaget som utvecklade BlackBerry hette RIM, Research in motion, till början av 2013, då företaget bytte namn till BlackBerry. – Konkurrensen från Apples iPhone och smarta mobiler med Android ledde till att BlackBerry råkade i ekonomiskt trångmål. – En Blackberry med Android, BlackBerry Priv (länk), kom hösten 2015, men tillverkningen upphörde 2017. Senare hade alla BlackBerrytelefoner Android. – Och i december 2016 licensierade företaget BlackBerry rätten att tillverka och sälja mobiltelefoner under varumärket BlackBerry till kinesiska TCL, som på Mobile world congress i februari 2017 visade upp en telefon med BlackBerrys klassiska mekaniska tangentbord, se blackberrymobile.com/emea/. I februari 2020 blev det känt att BlackBerry inte förlängde avtalet med TCL, vilket innebär att TCL slutade att tillverka BlackBerrytelefoner i augusti 2020 (se inlägg på Twitter). Det innebar att all tillverkning av BlackBerry‑telefoner upphörde, och den 4 januari 2022 stängde BlackBerry av infrastrukturen som hanterade tjänsterna för BlackBerry-telefoner (de med BlackBerrys egna operativsystem). – En licensiering av varumärket BlackBerry till företaget Onward Mobility avbröts i februari 2022 (företaget är nerlagt). Det innebär att en planerad 5g-mobil med namnet BlackBerry Florence 5G inte blir av. Det finns när detta skrivs inga Blackberry‑telefoner att köpa, förutom äldre modeller. – Företaget BlackBerry finns kvar. Det utvecklar och säljer mjukvara. – Varför telefonen fick heta BlackBerry: wordworking.medium…. – IDG:s artiklar om BlackBerry: länk.

[företag] [mobiltelefoner] [ändrad 13 maj 2023]

Quipper

ett programspråk för kvantdatorer. – Quipper kan hantera kvantdatorernas förmåga att räkna med qubitar, alltså värde­bärare som står i två oförenliga till­stånd samtidigt och därför kan representera både 1 och 0. Språket har utvecklats av Peter Selinger (länk)Dalhousie university i Halifax i Kanada. Det är baserat på ett annat programspråk, Haskell. – Läs mer här.

[kvantdatorer] [programspråk] [ändrad 16 april 2019]