transparens

(transparency)genomsiktlighet, genom­skin­lig­het; insyn, öppen­het:

  1. öppen tillgång till information; möjlighet för med­borg­arna att granska det som över­heten gör;
  2. – önskvärd egenskap hos it‑system. Det ska vara uppen­bart för användaren hur systemet fungerar, och systemet ska göra vad man väntar sig utan att det märks för övrigt, eller stör arbetet.

[it-system] [politik] [öppet] [ändrad 13 januari 2018]