Gröna dammen

(Ungdomseskorten Gröna dammen, på kinesiska Lǜbà·Huājì Hùháng) – avveck­lat kinesiskt system för internet­censur, från början obliga­toriskt för person­datorer på skolor, internetkaféer och i andra offentliga miljöer. – Den officiella mo­tiv­eringen var att Gröna dammen skulle hindra barn från att se pornografi på internet. Programmet blockerade också vissa politiska och religiösa webb­sidor. Det övervakade också användarens beteende, som knapp­tryck­ningar. – Gröna dammen infördes 2009. Först skulle det vara obligatoriskt för alla persondatorleveran­törer att installera det före försäljning. Däremot skulle det inte vara obliga­toriskt för enskilda användare att köra programmet. Samma år sköts kravet på för­installa­tion upp på obestämd tid. Kravet på att programmet skulle köras på datorer i offentlig miljö kvarstod. Men redan 2010 drog kinesiska staten in finansieringen av programmet, vilket innebar att det avvecklades. – Se artikel i Wikipedia och rapport (från 2009) från OpenNet Initiative. – Se också Gyllene skölden (Kinas allmänna internet­censur) och uttrycket internet­ridån.

[censur] [inaktuellt] [övervakning] [ändrad 7 februari 2019]

shanzhai

kinesiska för fräcka plagiat och direkta piratkopior. – Exempel är mobiltelefoner som Blockberry (jämför med Blackberry) och Hiphone (jämför med iPhone). Dessa produkter är inte alltid rena plagiat, utan kan innehålla förbättringar och innovationer. Andra shanzhaiprodukter är rena piratkopior av industriprodukter, musik och film. – I den så kallade shanzhaikulturen ingår hemmagjorda parodier och lågprisversioner av filmer och evenemang. Shanzhaiism är när västerländsk produktutveckling och produktion ersätts av produktion som görs med begränsade resurser av folket på landsbygden. – Ordet: Shanzhai betyder från början rövarnäste. – Jämför med Sweding.

[lågprisprodukter] [pirat] [ändrad 25 oktober 2012]

AliOS

ett Linux-baserat operativsystem för tv och annan hemelektronik samt smarta mobiler. Det har utvecklats av det kinesiska före­taget Alibaba, närmare bestämt av dotter­bolaget Alicloud, och släpptes 2011. 2012 påstod Google att AliOS (som då hette Yun OS) var en inkompa­ti­bel omarbetning av Android. Det ledde till att Acer i sep­tem­ber 2012 stoppade lan­se­r­ingen i Kina av en ny mobil­tele­fon med AliOS. Men sedan dess har AliOS blivit det mest spridda operativsystemet för hemelektronik i Kina. En variant för sakernas internet är AliOS Things. – Se alios.cn (på kinesiska). – AliOS hette tidigare först Yun OS, senare Aliyun OS.

[linux] [mobilt] [sakernas internet] [ändrad 5 december 2018]