Cello

enkortsdator med höga prestanda och ARM-processor. Den kommer från det kinesiska företaget LeMaker. Försäljningen började våren 2016, och priset var då 400 dollar, senare 299 dollar. – Se denna länk (brukar fungera, trots överstrykning).

[enkortsdatorer] [ändrad 1 augusti 2018]

pinyin

(hànyu pínyin) – det moderna systemet för att skriva kinesiska med västerländska bokstäver. Till exempel Beijing (förr Peking), Mao Zedong (förr Mao Tse-tung), Deng Xiaoping (förr Teng Hsiao-peng), Yangzi (förr Yang-tse). Pinyin infördes 1958 i Kina som komplement till de traditionella kinesiska skrivtecknen. – Typiskt för pinyin är att ord kan börja med x och q, och att man använder bokstäverna b, d, g och z. Ord kan ha flera hopskrivna stavelser. Accenttecknen i pinyin utelämnas ofta i text på andra språk än kinesiska. – Pinyin är det officiella kinesiska systemet för latinisering av kinesisk skrift, och det bör användas även på svenska när man skriver om folkrepubliken Kina, dess invånare och om äldre kinesisk historia. Det är också den transkription som används av historiker och språkvetare. Om det behövs sätter man den äldre formen inom parentes. Det mest kända äldre systemet kallas för Wade-Giles. – Även på Taiwan användes sedan 2008 hànyu pínyin efter att Taiwan under några år använt ett snarlikt, men inte identiskt, system, tongyong pinyin. Kinesiska namn på invånare i USA och andra länder utanför Kina och Taiwan bör skrivas som personerna själva skriver dem. – Pinyin kan översättas med ordnade ljud.

[språk] [ändrad 31 januari 2019]

Alcatel

  1. – se Alcatel-Lucent och Nokia;
  2. Alcatel Mobile Phone – tillverkare av mobil­tele­foner. – Före­taget bildades 2004 av franska Alcatel (senare Alcatel––Lucent, numera del av Nokia) och kinesiska TCL (länk). TCL köpte ut Alcatel 2005; sedan dess är företaget helägt av TCL, men behåller varumärket. Företaget och varumärket Alcatel Mobile Phone berörs alltså inte av att Nokia har köpt Alcatel-Lucent. – Se alcatelmobile.com.

[företag] [mobiltelefoner] [ändrad 23 maj 2018]

China Hi-Tech Fair

CHTF –– it-mässa i Shenzhen i Kina, anordnad sedan 1999. Den hade i början av 2010-talet flest besökare av alla it-mässor i världen. – CHTF Overseas anordnas i Belgien, Ryssland och Syd­korea. – Se chtf.com. – Fler mässor och konferenser.

de-IOE

beteckning på Kinas satsning på att tränga ut IBM, Oracle och EMC från den kinesiska marknaden. Deras produkter och tjänster ska ersättas med produkter och tjänster från kinesiska företag.

[företag och ekonomi] [it-politik] [ändrad 10 oktober 2018]

Gyllene skölden

den kinesiska internet-­censuren. På kinesiska: Jīndùn gōngchéng. Även känd som ”The great firewall of China”. – Gyllene skölden har varit i bruk sedan 2003, och övervakar all internetkommunikation till och från Kina. Trafik från vissa ip‑adresser och webb­sidor som innehåller vissa ord blockeras. Det som blockeras har oftast att göra med politik, religion eller sex. –Mer i Wikipedia. – Jäm­för med Gröna dammen. – För sätt att kringgå internet­censuren, se Greatfire.

Greatfire

webbsajt som kartlägger vilka ord och sajter som är blockerade i Kina. (Se Gyllene skölden och Gröna dammen.) Syftet är att de som vill bli lästa i Kina ska använda informa­tionen för att kringgå censuren. Blockerade ord kan till exempel ersättas med bilder av samma ord. – Namnet Greatfire anspelar på ”great firewall of China”, alltså Gyllene skölden. – Sajten Github, där man kan ladda ner Great­fire, utsattes i mars 2015 för inten­siva över­belast­nings­attacker. – Se greatfire.org.

kvantkryptering

(quantum encryption) – avläsningssäker över­föring av med­delanden genom tillämpning av kvant­fysikens principer. Meddelandena kodas som egenskaper hos fotoner: ettor och nollor representeras av egen­skaper hos enstaka fotoner, vanligtvis polarisering. Det leder till att meddelandet blir omöjligt att avlyssna på vägen. Om obehöriga upp­snappar med­delandet blir det nämligen oläsbart för dem, och avsändaren och mottagaren märker dessutom uppsnappandet omedelbart. (Det kan, mycket allmänt, jämföras med att ta länkar ur en rullande cykelkedja utan att kedjan går av.) – I praktiken används kvant­kryptering bara för att parterna ska komma överens om en engångs­nyckel (one‑time pad) som de sedan använder för att kryptera ett med­del­ande som överförs på vanligt sätt. – Kines­iska forskare visade 2010 att även kvantkrypterade med­delanden kan knäckas, se här. – Kina sände i augusti 2016 upp satelliten Micius som ska användas för experiment med kvant­kryp­ter­ing. – Läs också om kvackare (quantum hackers).

[forskning och experimentell teknik] [kryptering] [kvantdatorer] [ändrad 8 december 2017]