Microsoft

mjukvaruföretag som grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen†. – Microsoft blev det första stora it‑före­tag som inte utvecklade datorer, enbart datorprogram (men se här nedanför). Det stora genombrottet kom 1981 när Microsoft fick leverera operativsystemet PC-DOS till IBM:s Personal computer. Microsoft behöll då rätten att sälja operativsystemet till andra datortillverkare under namnet MS‑DOS. Det gav upphov till de så kallade klonerna, vilket bidrog till att göra pc:n till branschstandard. – Under 1980‑talet kom tidiga versioner av Windows och pro­gram som Word och Excel – första versionen av Word var faktiskt utvecklad för Macintosh. – Microsoft blev världens dominerande programföretag i början av 1990-talet med version tre av Windows och programsviten Office, som trängde undan program som Word­Perfect och Lotus 1-2-3†. Micro­soft har också en sökmotor, Bing. – I juni 2016 blev det klart att Microsoft köper det sociala nätverket LinkedIn. –  Microsoft har successivt börjat utveckla och sälja hårdvara under sitt eget varumärke, bland annat datorer och surfplattor med namnet Surface. Microsofts satsningar på mobiltelefoni har inte varit särskilt framgångsrika, se till exempel Windows Phone†. – Paul Allen slutade på Microsoft 1983, men hans dödsbo är fortfarande en av huvudägarna. Bill Gates var vd för Micro­soft fram till år 2000, då han överlät arbetet på Steve Ballmer. Steve Ballmer efterträd­des i feb­ru­ari 2014 av Satya Nadella (länk). Bill Gates var kvar som styrelseordförande till 2014, och fram till juni 2008 också som chef för programutvecklingen. Han kvarstod länge som tek­nisk rådgivare åt styrelsen, men lämnade Microsofts ledning i mars 2020. – Bill Gates arbetade sin sista dag på Microsoft den 27 juni 2008, då Ray Ozzie och Craig Mundie tog över ansvaret för programutvecklingen. – Microsofts huvudkontor ligger i Redmond, en grannstad till Seattle. – Se microsoft.com.

[företag] [ändrad 28 november 2022]

Allen, Paul

(19532018) – grundare av Micro­soft till­sam­mans med Bill Gates. – Paul Allen drog sig 1983 tillbaka från ledningen av Micro­soft på grund av sjukdom, men han var fort­far­ande en av de största delägarna. Han lämnade Micro­softs bolagsstyrelse år 2000, men var därefter formellt anställd som strategisk råd­giv­are till företagsledningen. Han har tagit initia­tiv till flera företag samt donerat pengar till välgörenhet och musik. Paul Allens självbiografi Idea man (länk) kom ut 2011. – Se paulallen.com.

[paul allen] [personer] [ändrad 16 oktober 2018]

Altair

Altair med locket borttaget så att man ser lite av kretsarna. På framsidan lysdioder och vippströmbrytare.
Altair utan lock.

en av de första persondatorerna, lanserad 1975. Den första som fick en viss spridning. – Altair 88000 såldes som byggsats för 395 dollar (färdigbyggd för 495 dollar) och hade en Intel 8080-processor, 256 byte (bara byte) i minne och ett användargränssnitt bestående av LED:er och vipp­ström­brytare. Den kom från ett företag som hette MITS, Micro instrumentation and telemetry Systems, i Albu­querque i New Mexico. Datorn såldes i ungefär fyra tusen exemplar, bland annat till Bill Gates och Paul Allen†, som båda därefter anställdes på MITS som programutvecklare, men som slutade 1976. MITS lades ner kort därefter på grund av en kombination av konkurrens och bristfälliga affärsmetoder. – Namnet: Altair är en ljusstark stjärna i stjärnbilden Örnen. Namnet är arabiska och betyder örnen.

[datorer] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 16 oktober 2018]

Gates, Bill

(1955) – grundare av Microsoft tillsammans med Paul Allen†. Gates och Allen grundade Microsoft 1975. Allen lämnade företagsledningen 1983. Gates vad vd för Microsoft fram till år 2000, då han överlät vd‑posten till Steve Ballmer. Gates tog då den nyskapade posten som chief software architect, förste programvaru‑arkitekt. Han avvecklade den posten successivt mellan 2006 och 2008. Sedan dess har han främst ägnat sig åt stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation, som skänker stora belopp till välgörenhet. Han var styrelseordförande i Microsoft fram till februari 2014, då han ersattes av John Thompson, tidigare vd för Symantec (numera del av Broadcom). Bill Gates roll i Microsoft var därefter teknisk rådgivare. I mars 2020 meddelade Gates (se denna länk) att han lämnar Microsofts styrelse. Han är den största aktieägaren i Microsoft. Under många år räknades han som rikast i världen. – Bill Gates officiella webbplats är gatesnotes.com.

[bill gates] [personer] [ändrad 15 mars 2020]