lidar

ljusradar – en teknik för mätning av avstånd med reflekterat laserljus. – Lidar kan också användas för att mäta hastighet, luftföroreningar och koncentration av gaser i luften. Det används i självkörande bilar för att skanna av omgivningen och upptäcka andra trafikanter och hinder. Lidar används också i robotdammsugare. – Ordet lidar är en förkortning av light detection and ranging. Det anspelar på radar (radio detection and ranging), som är en besläktad teknik. Fördelen med lidar jämfört med radar, som använder radiovågor, är att laserljus är mycket mer koncentrerat med liten spridning. Nackdelen är att laserstrålen kan stoppas av hinder, inklusive regn och dimma. En annan nackdel är att laser­strålar kan skada ögonen på människor och djur, och därför är användningen av lidar reglerad. – Benämningen ladar för laserradar förekommer också, främst i det militära.

[elektronik] [fysik] [förkortningar på L] [ändrad 19 januari 2022]

Dagens ord: 2018-01-12