Random darknet shopper

ett konstprojekt där ett dator­program varje vecka fick bitcoin för 100 dollar för att slump­mässigt köpa något på nätet. – Programmet letade alltså reda på sajter som sålde saker och valde själv vad det skulle köpa. Det hade tillgång till de mer hemliga delarna av nätet, darknet. Oftast köpte programmet oskyldiga saker som jeans, men det köpte också ecstacytabletter och ett falskt ungerskt pass. Det aktualiserade frågan om vem som var juridiskt ansvarig för de inköpen. – Programmets inköp beslagtogs i januari 2015 av polisen (länk). – Random darknet shopper skapades av gruppen !medien­gruppe Bitnik (länk). Det ingick 2014 i utställningen The darknet from memes to onionland (länk) i Sankt Gallen i Schweiz. – Kommentar av säkerhets­experten Bruce Schneier: länk.

[e-handel] [juridik] [konst och litteratur] [kuriosa] [ändrad 17 juni 2019]

showrooming

det att man kollar en vara i en butik för att sedan köpa den från en internetbutik. Internetbutiken har nämligen ofta lägre pris. Showrooming sägs ha blivit ett hot mot detalj­handeln, i synner­het mot bok­handeln. – Uttrycket syftar på show­room, ett slags butik där man kan se och prova varor, men inte köpa dem där och ta hem dem: köper man något så skickas det i stället med posten från ett centralt lager.

[e-handel] [ändrad 27 augusti 2020]

e-choupal

elektronisk marknadsplats för indiska bönder. – E‑choupal är ett nät­verk av datorer, en i varje by, som ger bönder möjlighet att beställa och sälja jord­bruks­produkter och att jäm­föra priser. E‑choupal drivs av det indiska företaget ITC, se här. – Fler ord på e–.

RMA

förkortning för return merchandise authorization – överenskommelse om att en fel­aktig eller skadad vara ska returneras. – Köparen kontaktar säljaren eller leverantören, som tilldelar den felaktiga varan ett RMA‑nummer som ska bifogas varan när den returneras. Exakt hur det går till varierar: det kan vara köparen eller återförsäljaren som returnerar varan, och köparen kan få pengarna tillbaka, en ny felfri vara eller samma vara i retur efter re­pa­ra­tion. – Benämningen RMA‑nummer används även i Sverige.

[förkortningar på R] [handel] [ändrad 17 december 2014]

App Store

Apples tjänst för ner­laddning av program till iPhone, iPad och Mac. Alla program som installeras på en iPhone eller iPad måste hämtas från App Store, som ingår i iTunes Store. Program­men kan vara gratis eller kosta. Det finns både program från Apple och från fristående utvecklare; alla program måste granskas av Apple innan de får säljas i App Store. – Apples App Store har fått efterföljare som Google Play och Microsoft Store. – Det finns metoder att instal­lera program som inte kommer från App Store på en iPhone eller iPad, se jailbreaka. – Läs också om iOS developer enterprise pro­gram. – Se Apples webbsidor.

[e-handel] [ändrad 26 juni 2021]

ticket

  1. arbetsorder, serviceorder, ärende – dokument om arbetsuppgift med information om vad som ska göras, vem som är uppdragsgivare och utrymme för beskrivning av vad som har gjorts och när det blev klart. Kan vara ett formulär på papper eller ett datoriserat dokument;
  2. nummer – ett nummer som slumpas fram av en server och skickas krypterat till en klient för att användas som intyg på att klienten har rätt att utföra en viss operation. Används i säkerhetssystemet Kerberos;
  3. – om inloggning: se biljett;
  4. – vanlig betydelse: biljett, som i m‑ticket;
  5. kvitto – det belopp som en kund handlar för vid ett köptillfälle. Ordet ticket i den betydelsen används ofta i e‑handel. ”The average ticket” – den genomsnittliga köpesumman.

[drift] [företag och ekonomi] [inloggning] [support] [ändrad 24 mars 2021]