OFDM

Orthogonal frequency division multiplexing – en teknik för att sända många meddelanden i samma radiosignal (ett slags frekvensdelning). Tekniken minskar överhörningen mellan delsignalerna på bekostnad av ljudkvaliteten, vilket lämpar sig bra när signalerna är digitala. Används i det tråd­lösa nätet 802.11a, används också tillsammans med antenntekniken MIMO. – Läs också om vidareutvecklingen OFDMA. – Läs mer i Wikipedia.

[förkortningar på O] [trådlöst] [ändrad 17 mars 2020]