Citizen Lab

ett forskningsinstitut som studerar och avslöjar censur, statlig informationsmanipulering och kartläggning av människor på internet. Citizen Lab finns på universitetet i Toronto i Kanada, och har funnits sedan 2001. Initiativtagare och chef är professor Ronald Deibert (deibert.citizenlab.ca). Citizen Labs arbete har lett till ett antal kontroversiella avslöjanden. Laboratoriet utvecklade den första versionen av Psiphon, ett program för att kringgå censur på internet, och var med och startade OpenNet Initiative. – Se citizenlab.ca.

[censur] [forskningsinstitut] [kartläggning] [28 januari 2019]

Sics

Swedish institute of computer science – svenskt forsknings­institut med in­riktning på nätverk och system, industriell användning av it och konsument­orienterade tillämpningar. Finns i Kista (huvud­kontor), Uppsala, Lund och Västerås. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT. – Se sics.se.

SAIL

Stanford artificial intelligence laboratory – forskningsavdelning på Stanford‑universitetet. Heter numera SAIL Toyota center for AI research at Stanford, se aicenter.stanford.edu. – SAIL grundades 1963, och var ledande inom artificiell in­tel­li­gens på 1960- och 1970‑talen. Läs historik här. – Förkortningen SAIL står också för programspråket Stanford artificial intelligence language (se Wikipedia).

[ai] [forskningsinstitut] [förkortningar på S] [programspråk] [ändrad 14 mars 2019]