SAIL

Stanford artificial intelligence laboratory – forskningsavdelning på Stanford‑universitetet. Heter numera SAIL-Toyota center for AI research at Stanford, se aicenter.stanford.edu. – SAIL grundades 1963, och var ledande inom artificiell in­tel­li­gens på 1960- och 1970‑talen. Läs historik här. – Förkortningen SAIL står också för programspråket Stanford artificial intelligence language (se Wikipedia).

[ai] [forskningsinstitut] [förkortningar på S] [programspråk] [ändrad 14 mars 2019]

Hagström, Stig

Foto av Stig Hagström.
Stig Hagström. Foto: Stanford-universitetet.

(1932—2011) – svensk forskare, professor i fysik, forskningschef för materialutveckling på Xerox PARC 19761987, universitetskansler i Sverige 19921998, professor i materialvetenskap på Stanford, initiativtagare och chef för Stanford center for innovations in learning, SCIL, numera del av Human sciences and technology advanced research institute, H‑Star (länk). – Stanfords dödsruna över Stig Hagström finns här, och en intervju med Stig Hagström från 2006 finns här.

[personer] [stig hagström] [universitet och forskningsinstitut] [ändrad 27 april 2018]

Software Engineering Institute

(SEI) – ett amerikanskt forskningsinstitut med inriktning på programutveckling och it‑säkerhet, ytterst för krigsmaktens behov. – Software engineering institute drivs sedan 1984 av Carnegie Mellon‑universitetet på uppdrag av amerikanska staten. – SEI arbetar bland annat på att göra programutveckling till en ingenjörskonst (software engineering) med tidsplaner, förutsägbara resultat och kostnader samt kriterier för utvärdering. SEI är känt för sina utvärderingar av mogen­heten hos programutvecklande organisationer – se SEMA och CMMI. – SEI driver också datasäkerhetscentralen CertCC. – Se sei.cmu.edu.

[forskningsinstitut] [ändrad 15 april 2023]