SAIL

Stanford artificial intelligence laboratory – forskningsavdelning på Stanford‑universitetet. Heter numera SAIL-Toyota center for AI research at Stanford, se aicenter.stanford.edu. – SAIL grundades 1963, och var ledande inom artificiell in­tel­li­gens på 1960- och 1970‑talen. Läs historik här. – Förkortningen SAIL står också för programspråket Stanford artificial intelligence language (se Wikipedia).

[ai] [forskningsinstitut] [förkortningar på S] [programspråk] [ändrad 14 mars 2019]

Hagström, Stig

Foto av Stig Hagström.
Stig Hagström. Foto: Stanford-universitetet.

(1932—2011) – svensk forskare, professor i fysik, forskningschef för materialutveckling på Xerox PARC 19761987, universitetskansler i Sverige 19921998, professor i materialvetenskap på Stanford, initiativtagare och chef för Stanford center for innovations in learning, SCIL, numera del av Human sciences and technology advanced research institute, H‑Star (länk). – Stanfords dödsruna över Stig Hagström finns här, och en intervju med Stig Hagström från 2006 finns här.

[personer] [stig hagström] [universitet och forskningsinstitut] [ändrad 27 april 2018]

Software Engineering Institute

(SEI) – ett amerikanskt forskningsinstitut med inriktning på programutveckling och it-säkerhet, ytterst för krigsmaktens behov. Det drivs sedan 1984 av Carnegie Mellon-universitetet på uppdrag av amerikanska staten. – SEI arbetar bland annat på att göra programutveckling till en ingenjörs­konst (software engineering) med tidsplaner, förutsäg­bara resultat och kostnader samt kriterier för utvärdering. SEI är känt för sina ut­värde­ringar av mogen­heten hos program­utveck­lande orga­nisa­tioner – se SEMA och CMMI. – SEI driver också datasäkerhetscentralen CertCC.

[forskningsinstitut] [ändrad 7 september 2018]