CD

  1. – compact disc – digital optisk disk, från början avsedd för musik. Det var den första optiska disken som fick stor spridning, och den kom före DVD. Standarden för CD presenterades 1979. CD används för musik, data och fotografier, men på grund av begränsat utrymme inte för filmer. – CD som användes för datalagring kallades för CD‑ROM, men oftast räckte det med att kalla dem för bara CD. – Undvik att skriva CD‑skiva, skriv bara till exempel ”en CD”. För stavningen (disc eller disk), se disk. – Se också vad Datatermgruppen skriver: länk. – För CD som man för eget bruk kan lagra data eller musik på (”bränna”), se CD‑R, CD‑RW, CD+R och CD+RW;
  2. collision detection – se kollision;
  3. continuous delivery – se kontinuerlig leverans.

[cd] [förkortningar på C] [nätverk] [optiska diskar] [ändrad 2 juni 2020]

CPRM

content protection for recordable media – ett kopieringsskydd som fungerar direkt på lagringsmediet. – Utan lösenord kan man varken kopiera, flytta eller radera CPRM‑skyddade filer på lagringsmediet. Materialet lagras också på ett speciellt sätt som gör att automatisk backup, defragmentering och användning av RAID‑teknik blir omöjlig. Ett förslag om att göra CPRM till del av ATA‑specifikationen för gränssnittet mellan dator och hårddisk blev känt i slutet av år 2000 och ledde till högljudda protester. Däremot används CPRM fortfarande (2020) för lagringsmedier som minneskort. – CPRM utvecklades av företaget 4C Entity. 4C Entitys beskrivning av CPRM finns här.

[datalagring] [förkortningar på C] [datalagring] [ändrad 3 mars 2020]