hierarchical storage management

(HSM) – datalagringssystem som automatiskt ser till att ofta efterfrågad information finns tillgänglig på snabba men dyra lagringsmedier som hårddiskar eller SSD, medan mindre aktuell information lagras på billiga men långsammare lagringsmedier som band eller optiska diskar i en jukebox. Systemet kan flytta informationen vid behov. Hanteringen av informationen utgår från en policy för resursanvändning.

[datalagring] [ändrad 14 november 2018]