master boot record

(MBR)gemensam startsektor – på en partitionerad hårddisk: in­for­ma­tion som datorn behöver för att starta ett operativsystem (se bootstrap) från hårddisken. En gemensam startsektor är på 512 byte och finns på hårddiskens första sektor (sektor 0). Startsektorn består av tre delar:

  1. – hårddiskens unika id‑nummer;
  2. – information om hur hårddisken är uppdelad i partitioner – partitionstabellen;
  3. – instruktioner för start av operativsystem (bootstrapping).

[lagringsmedier] [ändrad 11 maj 2012]