master boot record

(mbr)gemensam startsektor – på en partitionerad hårddisk: in­for­ma­tion som datorn behöver för att starta ett operativsystem (se bootstrap) från hårddisken. En gemensam startsektor är på 512 byte och finns på hård­diskens första sektor (sektor 0). Startsektorn består av tre delar:

  1. – hårddiskens unika id-nummer;
  2. – information om hur hårddisken är uppdelad i partitioner, par­ti­tions­tabellen;
  3. – instruktioner för start av operativsystem (bootstrapping).