kontinuerlig leverans

(continuous delivery, CD) – i systemutveckling: ett arbetssätt där man ofta under utvecklingsarbetet sammanställer program som kan driftsättas och köras på ett säkert sätt. Utvecklingen av programmet fortsätter sedan med inkrementella förbättringar. Detta kan fortsätta så länge programmet används. – Förutsättningen för att detta ska vara möjligt är att it-systemet är anpassat för kontinuerlig leverans. Kontinuerlig leverans kombineras ofta med kontinuerlig integrering under namnet CI/CD (continuous integration / continuous delivery). – Man talar också om continuous deployment – kontinuerlig utplacering. Den grundläggande skillnaden mellan kontinuerlig leverans och kontinuerlig utplacering är att programmen i kontinuerlig leverans installeras manuellt, medan de i kontinuerlig utplacering installeras med automatiserade metoder. – Kontinuerlig leverans förknippas ofta med DevOps, men kontinuerlig leverans är ett förfarande, DevOps är en tillämpad filosofi för systemutveckling.

[systemutveckling] [ändrad 23 januari 2019]