diskett

(eller floppy) – ett föråldrat flyttbart lagringsmedium för data, bestående av en tunn böjlig magnetiserbar skiva i ett fodral. – I grunden samma teknik som hårddisk. – En diskett var en tunn böjlig rund plastskiva med ett magnetiserbart skikt på en sida eller båda, monterad så att den kunde rotera i ett fodral med öppning för datorns läs- och skrivhuvud. Benämningen ”floppy [disk]” kommer av att plastskivan utan fodral är sladdrig. De första disketterna hade pappfodral, och var på åtta tum, senare 5,25 tum, och kapaciteten var 360 kilobyte, senare 1,2 megabyte. 5,25-tumsdisketter användes på persondatorer till början av 1990-talet. – 3,5-tumsdisketter slog igenom 1984 med Apples Macintosh. De hade fodral av hårdplast och en skyddsskiva av plåt för öppningen. De hade först en kapacitet på 720 kilobyte (double density, DD), senare 1,44 megabyte (high density, HD). Efter år 2000 har disketter kommit ur bruk, eftersom de har för låg kapacitet. Apple tog bort diskettstationen på Mac 1998. Filer överförs i stället över internet, över lokala nätverk eller med USB-minnen. År 2010 meddelade Sony att företaget slutade tillverka disketter. – Men det amerikanska företaget Floppydisk.com (floppydisk.com) säljer fortfarande (2022) disketter, antingen från restpartier eller återanvända. – Boken Floppy disk fever: the curious afterlives of a flexible medium av Niek Hilkmann och Thomas Walskaar från 2022 (se onomatopee.net…) handlar om företag som fortfarande använder disketter. (Ett utdrag ur boken finns på eyeondesign.aiga.org….)

[inaktuellt] [lagringsmedier] [ändrad 20 september 2022]

slutföra

 1. – to complete – göra något helt klart. Till exempel att se till att en fil som har laddats ner från internet är klar för användning. Ordet slutföra används i denna betydelse i stället för avsluta, som när det gäller datorer ofta betyder att avsluta ett arbetspass eller ta paus, inte nödvändigtvis att arbetet är helt klart;
 2. finalize – om bränning av optiska diskar: att göra en disk spelbar efter att man har bränt (läst in) filerna. Behövs för att en bränd CD, DVD eller Blu‑ray disc ska kunna spelas i en vanlig CD/DVD/Blu‑ray‑spelare. Enkelt uttryckt är slutförandet att lägga till den information som talar om för spelaren var spåret slutar. Detta görs ofta automatiskt när man matar ut skivan efter bränningen, annars med en knapptryckning.

[optiska diskar] [språktips] [ändrad 3 december 2019]

tier

nivå, skikt, lager, plan, krets, rad – om it‑system: ett av två eller flera tydligt åtskilda skikt av program som samverkar. – Det översta skiktet är det som användaren ser (klienten), det understa skiktet är servrar med databaser. Mellan dem kan det finnas ett tredje skikt (mellanprogram) som förmedlar information mellan användare (klienter) och servrar enligt fastställda regler, dels för att minska belastningen på systemet, dels för att filtrera och skydda informationen. – Ett two‑tier system (eller two‑tiered system) – tvåskiktat system, tvåskiktssystem – är ett vanligt klient‑serversystem. Ett three‑tier system (eller three‑tiered system) – treskiktat system eller treskiktssystem – består av klienter, mellanvara och servrar. System med flera skikt är tänkbara. – Tier kan i andra sammanhang översättas med ord som rang, nivå, plan, rad (som i ”tredje raden”) och varv. I datalagring talar man om tiered storage, nivåindelad datalagring. Det innebär att man delar upp data beroende på hur ofta de efterfrågas. Data som efter­frågas ofta lagras på de snabbaste medierna. – Se tier 1 storage. – För auto‑tiering, se automated tiered storage. – Uttal: tier uttalas likadant som engelska tear (tår).

[it-system] [ändrad 26 november 2017]

automated tiered storage

även: auto-tieringautomatisk nivåindelad datalagring – i it‑system: en funktion som auto­ma­tiskt väljer lämpligt medium för data­lagring. – Oftast gäller det en avvägning mellan snabba och dyra medier, som SSD, och långsammare men billigare medier, som molnet eller band. Vanliga nivåer är SSD, hårddiskar, molnet och arkiv som jukeboxar och band. – Se också tier 1 storage, tier 2 storage och tier 3 storage. – Tiered – se tier.

[datalagring] [ändrad 11 januari 2019]

Flash

 1. Adobe Flash, ursprungligen Macro­media Flash – ett program för rörliga bilder och interaktiv grafik som ska visas i webbläsare. – I juli 2017 meddelade Adobe att Flash skulle avvecklas 2020 – se Adobes webbsidor. – Flash, som lanserades 1996, var länge det van­lig­aste formatet för animerad video på webben, och det har varit nästan nödvändigt att ha insticksprogrammet Adobe Flash Player instal­lerat i webbläsare. Det var gratis. Animerad video i Flash‑format framställs med Adobe Flash Professional, som däremot inte är gratis. Filformatet för Flash hette .swf. – I mitten av 2010‑talet började allt fler it‑företag ta avstånd från Flash. Flash sades ge möjlig­het till dataintrång, det var en företagsspecifik teknik som ägdes av Adobe, det drog mycket ström och HTML5 sägs ha gjort det överflödigt. Hösten 2015 bildades därför Alliance for open media med målet att skapa ett öppet, säkert och ström­snålt alterna­tiv. Apple har förbjudit användning av Flash i program för iPhone och iPad, se detta brev (arkiverat) från 2010 från Steve Jobs†. Google beslöt 2012 att inte längre tillhandahålla Flash för Android. – I de­cem­ber 2015 meddelade Adobe att Flash Profession­al ska ersättas med Adobe Animate CC, se blogginlägg (länk) och i juli 2017 blev det, som sagt, känt att Adobe tänkte sluta att tillhandahålla Flash för nerladdning och sluta att uppdatera det vid slutet av 2020. – Läs mer om Flash på Adobes webb­sidor (länk). – Se också Gnash och Swish. – Aktionsgruppen Occupy HTML5, som finns på Facebook, bildades 2016 för att slå vakt om Flash. – Historia: Flash utvecklades 1996 av företaget FutureWave Software, som kallade det för FutureSplash Animator. Macromedia köpte FutureWave Software samma år och döpte då om programmet till Macromedia Flash. Adobe köpte i sin tur Macromedia 2005 och döpte då om programmet till Adobe Flash;
 2. – se flashminne.

[datoranimering] [lagringsmedier] [webben] [ändrad 4 oktober 2022]

store

 1. data store – detsamma som databas, i synnerhet de funktioner som direkt har att göra med lagring av information och hur den organiseras. Ibland även: databas i bred bemärkelse, till skillnad från strukturerade databaser som relationsdatabaser;
 2. – to store – att lagra, att spara;
 3. – affär, butik.

[databaser] [datalagring] [ändrad 15 november 2019]

medium

det som bär, innehåller eller förmedlar något:

 1. – företag och infrastrukturer som förmedlar ord, ljud och bild som massmedier, etermedier;
 2. – materiella bärare av information, som papper, film, magnetband, Blu‑ray disc och USB‑minnen, hårddiskar och flashlagring;
 3. – tekniska system som förmedlar ord, ljud eller bild, som telefonnät, bredband, kabelnät;
 4. – signalbärare som kopparkabel, optisk fiber och radiovågor;
 5. Medium – ett amerikanskt företag som erbjuder en webbaserad plattform för publicering av olika slags material. Grundat 2012, se medium.com.

– Ordet bör användas om det som förmedlar eller förvarar information, inte om informationen som sådan – inte om det som förmedlas. – Ordet: Medium böjs så här: ett medium, det mediet, flera medier, medierna. Massmedium – massmedier. I sammansättningar: medie-: medie­analys, massmedieforskning. (Se sajten svenska.se.) – Den engelska termen multimedia (som börjar bli ålderdomlig) kan, om den behövs, ersättas med multi­medier. – Formen media är latinskt flertal, och ska inte användas på svenska; absolut inte som ental. – Se också ordbokssajten Svenska.se (länk). – Se också gammelmedier, multi­medier, rich media och sociala medier.

[datakommunikation] [lagringsmedier] [massmedier] [sociala medier] [språktips] [ändrad 25 augusti 2021]

master boot record

(MBR)gemensam startsektor – på en partitionerad hårddisk: in­for­ma­tion som datorn behöver för att starta ett operativsystem (se bootstrap) från hårddisken. En gemensam startsektor är på 512 byte och finns på hårddiskens första sektor (sektor 0). Startsektorn består av tre delar:

 1. – hårddiskens unika id‑nummer;
 2. – information om hur hårddisken är uppdelad i partitioner – partitionstabellen;
 3. – instruktioner för start av operativsystem (bootstrapping).

[lagringsmedier] [ändrad 11 maj 2012]