Eclipse public license

(EPL) – licens för program skrivna i öppen käll­kod. Den förvaltas sedan 2009 av Eclipse, men utarbetades av IBM, som kallade den för Common public license, CPL. – Skill­naden mellan EPL och den mest kända licensen för öppen käll­kod, GPL, är att skydd mot patent-intrång ingår i EPL. Lik­heten är att både EPL och GPL ger an­­vänd­aren full fri­het att ändra pro­gram­­koden och att sprida den vidare till andra, med eller utan ändringar. Alla ändringar som an­­vänd­aren gör ska också falla under EPL respektive GPL. (Licensen är smittsam.) Men EPL kräver dess­­utom att den som bi­drar med ny kod ska intyga att den nya koden inte in­­kräktar på något patent eller på upp­­hovs­­rätts­ligt skyddad kod. – Se Eclipses webbsidor.

[licenser] [öppen källkod] [ändrad 15 augusti 2017]