secret scanning

skanning efter hemliga uppgifter i syfte att hindra att de sprids. – Secret scanning brukar betyda skanning efter hemligheter i programkod innan koden görs allmänt tillgänglig som öppen källkod (till exempel på GitHub). Om en organisation har utvecklat programkoden för eget bruk vill den förvissa sig om att lösenord eller andra känsliga uppgifter inte följer med när programkoden släpps fri. Om man hittar hemliga uppgifter tar man bort dem. (Secret scanning handlar alltså vanligtvis inte om att skanna efter andras hemligheter. Det betyder inte heller skanning i hemlighet.)

[öppen källkod] [18 december 2022]

Dagens ord: 2023-01-19