hämtningsbegäran

(pull request) – i systemutveckling: begäran från utvecklare att programkod som har utvecklats som del av ett projekt ska flyttas från utvecklarens personliga förvar (repository) till projektets gemensamma förvar. Utvecklaren anser alltså att koden är klar för slutgranskning. Uttrycket används i systemutveckling med öppen källkod.

[systemutveckling] [öppen källkod] [ändrad 12 maj 2020]