C compliant

skriven i standard-C. – Det finns en standard för hur man skriver program i programspråket C – ANSI C. Program som är skrivna i enlighet med ANSI C ska kunna kompileras i vilken C‑kompilator som helst. (Förutsatt att även kompilatorn följer reglerna för standard‑C.) – Mer i Wikipedia.

[c] [ändrad 17 augusti 2020]

Object oriented C

OOC – programmeringsstil där man skriver objektorienterade program i programspråket C. – Man skriver alltså inte i varianter av C, som C++ eller Objective‑C, utan i rent C. För programmering i OOC finns särskilda hjälpmedel, till exempel här. – OOC blev omtalat när det i mars 2012 blev känt att trojanen Duqu var skriven i OOC.

[c] [ändrad 31 oktober 2017]

C (programspråk)

ett av de viktigaste och mest använda programspråken. – C utvecklades 1972 av Dennis Ritchie†Bell Labs, och användes för att skriva Unix. – Läs mer om C:s historia här (arkiverad). – C är kraftfullt och ger programmeraren stor frihet med möjlighet till detaljkontroll. Det är också svårt att underhålla och har dålig minneshantering. – Flera andra programspråk är baserade på C, främst C++.

[c] [ändrad 5 juni 2017]

Cyclone

ett programspråk som är baserat på C, men som uppges vara fritt från många av de brister som gör C‑program känsliga för data­intrång och andra attacker. – Cyclone ut­vecklades runt år 2000 av forskare på AT&T Research och Cornell‑universitetet. U­tvecklingen av program­språket verkar ha avstannat i mitten av 00-talet. – Se cyclone.thelanguage.org (senast uppdaterad 2011).

[c] [ändrad 20 maj 2022]

Hancock

ett programspråk som används i program för kartläggning av telefonsamtal och e-post. Utvecklat av AT&T. – Hancock, som är en variant av C, utvecklades för analys av företagsdata med syftet att förbättra marknadsföring. Det analyserar data ”i farten” på väg till databaserna (stream computing). Enligt en artikel i Wired (länk) används det numera på tele- och datanätet för att kartlägga vem som känner vem. Källkoden till Hancock och en handbok fanns tidigare på AT&T Researchs webbplats, men har tagits bort. Men se denna artikel: länk

[c] [kartläggning] [ändrad 19 oktober 2020]